URGENT - Número expedient ERTO -COVID19

En el dia d’ahir, seguint les indicacions del  Departament de Treball, us vam  informar que, donat que en el moment de tramitar un ERTO no s’assigna número d'expedient, en les tramitacions amb els organismes, el número que havieu d’utilitzar com referència era el Codi de tràmit (ID) que apareix al document “Acusament de rebuda de l’enviament de documentació” que surt quan s’ha presentat l’ERTO.

Doncs bé, degut als problemes que està donant aquest número ID, el SEPE ens informa que, si no es disposa de número d’expedient de l’ERTO, quan demaneu la prestació de desocupació dels treballadors afectats per aquest ERTO, hi ha dues opcions: deixar el camp buit o posar els dígits 0000/2020.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org