Sol·licituds de Suspensió Aranzelària

Us fem arribar una informació que acabem de rebre de la Subdirecció General de Política Aranzelària i d'Instruments de Defensa Comercial de la Secretaria d'Estat de Comerç sobre les Sol·licituds de Suspensió Aranzelària en la Indústria dels Plàstics que han estat sol·licitades a la Comissió.

L'objectiu és que pugueu detectar si hi ha productors a Espanya que fabriquin aquests productes o bé productes idèntics, equivalents o substitutius d'aquests. Si és el cas, les empreses afectades haurien de posar-se en contacte amb aquesta Subdirecció per a presentar una objecció a la sol·licitud de suspensió i/o a la modificació d'una mesura ja existent, per al que s'adjunta el formulari d'oposició que les empreses afectades haurien d'enviar per correu electrònic i en format Word, preferiblement abans de la fi de maig de 2020 directament a aquesta Subdirecció.

És important que les empreses interessades a oposar-se a alguna d'aquestes sol·licituds indiquin si poden produir un producte idèntic, equivalent o de substitució a aquells per als quals s'ha sol·licitat la suspensió, així com també les dades de producció i de contacte de l'empresa.

Adjunt trobareu el formulari