Sol·licitud col·lectiva de prestació extraordinària per a fixes discontinus

El SEPE ens informa que ja es pot enviar a través de la seu electrònica la sol·licitud col·lectiva de prestació extraordinària per a treballadors fixe discontinus, prevista en l'article 9.1. del Reial decret llei 30/20, de 29 de setembre.

Es recorda que les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 d'octubre.

Des de l'apartat de procediments i serveis a les empreses podeu accedir a la sol·licitud col·lectiva fixos discontinus desafectats d’ERTO-COVID-19 (art. 9.1. Reial decret llei 30/2020).

Per accedir a la plantilla de sol·licitud cliqueu aquí.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.
 

Font: Col·legi de Graduats Socials de Barcelona