Sol·licitem al Govern català que permeti obrir els centres d'estètica

Davant una nova pròrroga dels tancaments dels centres d'estètica pel fet que impliquen un contacte físic amb el client, hem sol·licitat al Govern català que permeti l'apertura dels centres d'estètica.
Considerem que l’activitat d’estètica, a l’igual que les perruqueries, o els dentistes, també hauríem de quedar exclosos d’aquesta mesura, ja que estem seguint escrupolosament les normes de protecció i higiene per prevenir el contagi de la COVID-19 i hem fet una forta inversió per garantir la seguretat, tant dels nostres treballadors, com dels nostres clients.
 

Som conscients de l’excepcionalitat del moment i que cal garantir la salut de la ciutadania, però també considerem que no s’han mesurat les conseqüències econòmiques i socials de la pròrroga de les restriccions, ja que portarà a milers de negocis, gestionats en bona part per treballadores autònomes, a patir encara més les dificultats econòmiques. Són massa mesos amb mesures insuficients, que en molts casos no acaben d’arribar, fent front a les despeses i amb fortes reduccions dels ingressos.

Cal afegir-hi que, des del 2012 el sector està suportant un IVA del 21% en un àmbit que caldria conceptuar com a bé de primera necessitat. Tot i que el Govern d’Espanya es va comprometre al 2018 a revisar aquest tipus impositiu, vuit anys després, no s’ha rectificat i aquest increment està suposant el tancament de nombrosos establiments. En aquests moments seria molt oportú que des del Ministeri d’Hisenda es prenguessin les mesures necessàries per restituir aquesta situació.
Per tot això, hem sol·licitat que permetin l’apertura dels nostres centres i que en la mesura que sigui possible, el govern català doni suport a la iniciativa de reduir el tipus impositiu de l’IVA del sector.