SEPE – Fills a càrrec de treballadors afectats per ERTO

El Servicio Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) està enviant correus electrònics com aquest model revisant d’ofici totes les prestacions aprovades, derivades d’ERTO, que tinguin com a causa la COVID-19, per a la inclusió dels fills a càrrec.