S’habiliten determinats espais hotelers per a l’ús del Sistema de Salut de Catalunya

Us adjuntem la RESOLUCIÓ SLT/777/2020, de 25 de març, per la qual s'habiliten determinats espais hotelers o, si s'escau, altres locals, per a l'ús del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Veure enllaç