S'eleven les quanties dels deutes ajornables de la Seguretat Social

Us informem que s’ha publicat la resolució del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per la qual s'eleven les quanties dels deutes ajornables en les que no cal presentar avals ni garanties per a l'ajornament de quotes a la Seguretat Social, exigits en l'article 33.4.b) del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

Aquesta resolució ha entrat en vigor el 10 d’abril, l’endemà de la seva publicació al BOE.

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org