Resum comarcal: mesures municipals per mitigar els efectes del COVID-19

Per concloure la setmana, us fem arribar un resum informatiu d’elaboració pròpia que recull les mesures per mitigar els efectes del COVID-19  aplicables a l’activitat empresarial dels municipis del Vallès Occidental.

Aquest resum ha estat elaborat amb la informació que, salvo error o omissió, apareixen publicades als webs dels diferents municipis.

Si algun ajuntament troba a faltar alguna mesura, sempre i quan s’apliqui a l’àmbit de l’activitat empresarial, ens ho pot comunicar per poder actualitzar aquest resum informatiu.

Esperem que us sigui d’utilitat.