Respostes a les preguntes plantejades sobre la interpretació del RD 463/2020

L'Abogacía del Estado ha transferit les respostes que ha donat en relació a diferents qüestions plantejades per l'aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada per COVID-19, modificada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.

Veure document.