Requisits per a la importació de mascaretes, EPI'S i productes sanitaris (Tests)

La importació de material de protecció (EPI) està sotmesa al control de comerç exterior per garantir que compleixen amb els mínims requisits de seguretat.

Això implica que el material ha de disposar del marcatge CE de conformitat amb el Reglament UE 2016/425.

No obstant, ateses les excepcionals circumstàncies, s’han emès unes recomanacions per part de la UE (Recomanació (UE) 2020/403 de la Comissió de 13 de maç de 2020) per permetre de forma excepcional, i sotmesa a una avaluació per part de les autoritats competents, la importació de material que no porti marcatge CE però sí els que indica Resolució de 20 de març de 2020, de la Secretaria General d’ Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.

Respecte a la importació de productes sanitaris com són els test han de realitzar-se a través d’empreses que disposin amb llicència d’importació.

Els productes han de ser conformes a la Directiva 93/42 del Consell i han de disposar del marcat CE.

En el cas que no es disposi de la llicència d’importació, s’ha previst per als governs de les CCAA la possibilitat de sol·licitar a la AEMPPS (Agència Espanyola de medicaments i productes Sanitaris) una autorització extraordinària d’importació a través de psinstal@aemps.es.

Podeu adreçar qualsevol consulta sobre requisits i procediments d’importació o formes de pagament i condicions contractuals a importació en general a comercexterior@cecot.org