"Reial decret llei 8/2020 de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19" i altres informacions d'interès

Us enllacem circular laboral elaborada per Foment del Treball que recull les mesures laborals extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
També us adjuntem el Criteri Operatiu nº 102/2020 sobre les mesures y actuacions  de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, relatives a situacions derivades del nou Coronavirus (SARS-CoV-2) amb el seu corresponent resum executiu.

Criteri ITSS COVID

• Resum executiu Criteri 102/2020