Rehabilitació de terminis de procediments tramitats per la DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Rehabilitació de terminis de procediments tramitats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Es rehabiliten els terminis de diferents procediments tramitats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que van quedar suspesos per la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 

En particular, es rehabiliten els terminis dels següents tràmits:
 

a) Procediment d'habilitació i supervisió de les entitats col·laboradores de medi ambient.

b) Procediment d'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

c) Procediment del registre europeu EMAS.

d) Procediment d'atorgament de l'etiqueta ecològica europea (ECOLABEL)

e) Procediment d'exigència de Responsabilitat ambiental.

f) Procediment d'inspecció dels programes de restauració de les activitats extractives.

g) Procediment d'avaluació i emissió dels informes relatius als programes de restauració i dels permisos d'investigació dels recursos miners i d'hidrocarburs

h) Procediment d'execució forçosa de la restauració de les activitats extractives.

i) Procediment de constitució, revisió i retorn de les fiances establertes com a garantia dels programes de restauració de les activitats extractives i dels permisos d'investigació de recursos miners i d'hidrocarburs.

j) Procediment d'inspecció ambiental integrada dels establiments inclosos en el Programa d'inspecció ambiental integrada.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org