Recomanacions per a establiment alimentaris oberts amb motiu del COVID19

Us facilitem les principals recomanacions de la Generalitat per als establiments alimentaris oberts amb motiu del COVID19

Pel que fa a RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES per al sector destaquen:

• Rentar-se les mans minuciosament i de forma freqüent. Cal disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol ús.

Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol.

Posar a disposició de la clientela desinfectants a base d’alcohol i guants per agafar qualsevol aliment no envasat i verificar que es respecti aquesta recomanació.

 Evitar la contaminació creuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació, com per exemple els diners, telèfons o mobils o altres estres.

Si s’utilitzen guants o mascaretes cal tenir en compte que poden ser un focus de contaminació. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los sovint.

Les persones amb símptomes respiratoris o febre no han d’anar al lloc de treball.

Extremar la freqüència de la neteja i desinfecció de tot l’establiment

Realitzar una ventilació adequada els espais de treball, entra d’altres

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

Si feu manipulació d’aliments podeu consultar les recomanacions de la Generalitat en aquest enllaç.

REPARTIMENT A DOMICILI

També un enllacem informació útil si feu repartiment a domicili d’aliments aquí.

NETEJA I DESINFECCIÓ

Podeu consultar les recomanacions per a la neteja i desinfecció en empreses alimentàries per al a prevenció del coronavirus aquí.

Per a més informació podeu clicar aquí