Recomanacions higièniques i sanitàries per a salons de perruqueria i centres d'estètica

L'Associació Nacional de Perruqueria i Estètica (STANPA) ha editat una guia de recomanacions higièniques i sanitàries que s'han d'adoptar en els salons de perruqueria i en els centres d'estètica per assegurar la protecció tant dels treballadors com dels clients contra la COVID-19.
A més, s'han editat cartells d'indicacions per als clients, de protocols de treball i de mesures de neteja i desinfecció per als establiments:
Salons de perruqueria

Guia de Recomanacions Higièniques i Sanitàries per a Salons de Perruqueria.
Cartell d'indicacions per als nostres clients.
Cartell de protocols de treball en l'establiment.
Cartell de mesures de neteja i desinfecció del nostre establiment.
Centres d'estètica
Guia de Recomanacions Higièniques i Sanitàries per a Centres d'estètica.
Cartell d'indicacions per als nostres clients.
Cartell de protocols de treball en l'establiment.
Cartell de mesures de neteja i desinfecció del nostre establiment.