RESOLUCIÓ TSF/3110/2020

Us enllacem la Resolució publicada en el DOGC, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut econòmic extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils (ref. BDNS 536394)

» RESOLUCIÓ TSF/3110/2020, de 30 de novembre, publicada en el DOGC núm. 8284