RESOLUCIÓ EMC/1305/2020, de 8 de juny, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya

Us adjuntem la RESOLUCIÓ EMC/1305/2020, de 8 de juny, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684) (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020).