RESOLUCIÓ EDU/3094/2020

Us enllacem la Resolució publicada en el DOGC, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2 (ref. BDNS 536168).

» RESOLUCIÓ EDU/3094/2020, de 27 de novembre, publicada en el DOGC núm. 8284