Protecció Civil autoritza l'obertura dels tallers

Us enviem el següent el document de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya on s'especifica les activitats que es poden obrir o no.

En la pregunta 20 trobareu la resposta sobre si un taller està autoritzat a obrir o no. La resposta és: els tallers mecànics tenen l'autorització a obrir per no ser un local minorista.

Si voleu imprimir-vos el document, per tenir-lo a la vista per qualsevol incidència que us pugui sorgir. Us adjuntem el PDF en aquest enllaç.