Pròrroga de l'estat d'alarma fins el 12 d'abril de 2020

Us adjuntem el Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Veure enllaç.