Presentació llicència d'exportació

Us informem de les orientacions dirigides als Estats membres en relació amb el Reglament d'Ejecució (UE) 2020/42 de la Comissió, pel qual se supedita l'exportació de determinats productes (productes de protecció EPI'S) a la presentació d'una llicència d'exportació, modificat en últim lloc pel Reglament d'Execució (UE) 2020/426 de la Comissió.

Per a més informació cliqueu aquí.