Politica Econòmica d’Urgència: Mesures econòmiques suggerides per l'OCDE en matèria fiscal

L'OCDE, en el seu document “Respostes de política fiscal d'emergència a la pandèmia de Covid-19, limitar el mal potencial al sector productiu i protegir als més vulnerables”, suggereix 10 mesures en matèria de política i administració fiscal als Governs.

Pots consultar-la en aquest document