Poden circular dues persones en un mateix vehicle

La publicació de l'Ordre TMA/278/2020, del BOE d'ahir dimecres, estableix un canvi fonamental en la circulació de vehicles pel que respecta al nombre d'ocupants.

ES PODRÀ CIRCULAR UNA PERSONA PER CADA FILA DE SEIENTS EN ELS VEHICLES TURISME, en aquells desplaçaments autoritzats en l'RD 463/2020.

La disposició addicional primera de l'Ordre publicada ahir ha modificat el redactat de l'article 4.3 de l'Ordre TMA/254/2020, publicada en el BOE del recent dia 19/03/2020. A continuació disposa del text actualitzat -article 3, punt 4-

"El transporte público, privado complementario y particular de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, llevado a cabo en el marco de los supuestos de desplazamiento autorizados en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los que deba viajar más de una persona en el vehículo, respetará que vaya como máximo una persona por cada fila de asientos, manteniéndose la mayor distancia posible entre los ocupantes."

Esperem que sigui del vostre interès.