Plataforma europea capacitat productives de mascaretes - EURATEX

La emergència del coronavirus ha creat una  demanda global de mascaretes protectores sense precedents. L'ús d'aquestes mascaretes és per a personal sanitari, treballadors en la indústria, servei en les cadenes de subministrament i la població en general entre altres.

Euratex en la seva pàgina publica una llista d'oferta i demanda de material per a produir mascaretes i informació rellevant d'aquest tema.

Aquelles empreses europees que així ho  desitgin poden presentar la seva oferta/demanda complimentant aquest qüestionari, les sol·licituts s'actualitzen diariament.