Pla corresponsable de desplaçaments de la vostra empresa, front el COVID-19

La pandèmia provocada pel COVID-19 exigeix canviar alguns dels hàbits de mobilitat de les nostres empreses per a col·laborar amb la fase gradual de desconfinament de la mobilitat i així reduir al màxim la possibilitat de transmetre el virus entre el personal de les vostres empreses i el públic en general.

Per aquest, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ens proposa que promoveu en les vostres empreses diferents mesures de mobilitat com pot ser el teletreball, organitzar els horaris d’entrada i sortida per reduir les hores punta, o garantir que tothom té mascareta per desplaçar-se en transport públic.

Per poder aconseguir-ho necessiten la col·laboració de les empreses, amb l’elaboració d’un Pla corresponsable de desplaçaments de la vostra empresa front el COVID-19.

Es tracta d’un Pla molt senzill, on a partir d’unes dades bàsiques per caracteritzar la mobilitat de l’empresa, es suggereixen les mesures més efectives per una mobilitat post-COVID que minimitzi els riscos de contagi i col·labori amb una mobilitat sostenible.

Podeu consultar l’eina d’ajuda en el següent enllaç i entrar el bàner on diu - Autodiagnosi per Empreses -

A l’omplir el qüestionari col·laborareu a poder saber la mobilitat que es generarà cada dia i poder adequar millor les xarxes de mobilitat a les vostres necessitats.

A partir de l’informe de retorn que us proporcionarà l’ATM, podreu crear un document de compromís per realitzar el Pla de mobilitat corresponsable que un cop ens l’envieu, l’ATM us el retornarà acreditat i el podreu publicar en els vostres canals de comunicació, a banda que l’ATM ho farà constar al seu web.

Des de l’ATM consideren que aquesta és una oportunitat per tal que les empreses, col·laborin amb la salut de tothom, la recuperació de l’activitat econòmica d’un manera més ràpida i per evitar que no hi hagi rebrots del COVID-19.