Pautes i recomanacions a l'hora de sol·licitar finançament a les entitats bancàries

Són moments greus per a la nostra societat i per a les nostres empreses. Nosaltres com a empresaris i empresàries i/o autònoms/es en som afectats i a l'hora tenim una gran responsabilitat per intentar que la nostra economia no s'enfonsi.

En els pròxim dies i setmanes haurem de trobar solucions financeres per poder fer front a les nostres obligacions de pagament i, per això, s'han posat a disposició les línies de crèdit garantides per ICO i ICF/Avalis fins a un 80% i que han d'estar a disposició de totes les empreses que ho necessitin.

Per aconseguir-ho cal adreçar-se a les entitats financeres que han subscrit els convenis, donat que són elles les que han de gestionar i distribuir aquesta liquiditat.

A les empreses us recomanem que no paralitzeu els pagaments als vostres proveïdors, donat que forma part de la nostra responsabilitat intentar que el flux de diners no s'aturi. Un pagament no realitzat és traspassar el problema de liquiditat a una altra empresa com nosaltres mateixos. A més a més, l'ajornament d'un pagament es podrà mantenir durant uns mesos, mentre que una operació creditícia es pot retornar fins a cinc anys.

Òbviament això passa perquè les condicions de les operacions financeres siguin coherents amb el moment que estem vivint i, en aquest sentit, des de la Cecot ens hem adreçat a totes les entitats per sol·licitar un seguit de mesures:
 

• No exigir cap mena d'aval a l'empresa que accedeix a aquestes línies, donat que per això s'ha instrumentat les garanties públiques.

•Facilitar l'accés ràpid i àgil a aquesta mena de crèdits.

• Donat la limitació del risc a conseqüència d'aquestes garanties, el preu d'aquest diner no hauria de superar l'1,5%.

• Eliminació de la comissió per cancel·lació anticipada per facilitar el despalanquejament en el moment que l'economia es recuperi.

• Reducció al mínim possible de les comissions per devolucions de rebuts, per evitar un sobre cost excessiu per a les empreses.

Per tant, us recomanem que no accepteu cap operació en la qual se sol·licitin avals complementaris com a condició per signar les operacions de crèdit, així com us demanem que ens feu arribar la vostra experiència, tant positiva com negativa, en relació amb la gestió i tramitació d'aquest suport financer a comunicacio@cecot.org.

Ens comprometem a fer públiques les bones pràctiques i a denunciar les que no es corresponguin amb el moment que estem vivint per tal que es corregeixin.

Per altra banda, seguim reivindicant una moratòria total d'impostos i cotitzacions a la Seguretat Social fins que la situació econòmica no es normalitzi, com a vehicle per injectar la tresoreria que les empreses i els autònoms necessiten per resguardar el nostre sistema econòmic.