Novetat sobre les noves mesures

› La higiene de mans freqüent

› El manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres

› L’ús de la mascareta de protecció

› Grups de convivència habitual

› La preferència d’activitats a l’aire lliure