Nova Normalitat | Article 7: Obligacions Sanitàries

Ahir es va publicar en el BOE el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

L´esmentada legislació serà d´aplicació en tot el territori nacional quan s’esgoti la darrera pròrroga de l’estat d’alarma, o bé a mida que els diferents territoris superin la Fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat i hagi quedat sense efecte les mesures de l´estat d´alarma.  

L´article 7 “ Centres de Treball”, recull les obligacions sanitàries que han de portar a terme els titulars e les activitats econòmiques i/o els directors dels centres:

• Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció, atenent als protocols establerts en el seu cas.

• Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per la neteja de mans.

• Adaptar les condicions de treball (reubicació de llocs de treball, organització de torns, ús d´espais comuns...) per garantir distància mínima de 1,5 metres. Si no és possible, facilitar equips de protecció adequats a la situació

• Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones en els centres de treball, tant treballadors, com clients com usuaris

• Adoptar mesures per portar a terme la reincorporació progressiva presencial als llocs de treball, potenciant el teletreball si és possible.

• Treballadors amb simptomatologia COVID-19, o en aïllament per diagnòstic COVID-19 o en quarantena per contacte estret amb un contagiat, no aniran al seu lloc de treball.

• Si un treballador inicia simptomatologia COVID-19, trucarà al seu CAP o al 061 i al seu Servei de Prevenció. Immediatament se li col·locarà una mascareta i atendrà a les recomanacions del facultatiu

 

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org