Nou redactat del document de preguntes freqüents sobre l'ús de mascaretes a la feina

La RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 estableix que: "Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat".

Respecte a la utilització de la màscara en l'àmbit de la feina, el Departament de Salut de la Generalitat de la Catalunya, va editar un document de preguntes freqüents sobre l'ús de mascaretes en àmbit de la feina en el qual s'establien els següents criteris interpretatius:
 

A la feina, haig de dur mascareta? Sí, excepte si s'està a l'interior d'un despatx propi d'ús individual, amb la porta tancada.

• Si treballo a l'exterior, haig de fer ús de mascareta? Sí, cal fer ús de mascareta excepte si la feina implica pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, alguns treballs relacionats amb la construcció).

En data 14 de juliol de 2020, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha editat una actualització del document, modificant el redactat de l'apartat relatiu a l'ús de mascaretes a la feina i matisant el criteri interpretatiu, que queda redactat en els següents termes:
 

• A la feina, haig de dur mascareta? Cal que les empreses garanteixin totes les mesures de protecció per a les persones treballadores. En empreses no obertes al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua sent recomanable. En canvi, serà obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo...) També es podrà prescindir de la mascareta en aquelles feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior (per exemple, en treballs vinculats a la construcció) i sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut.

 
Per descarregar-vos el document amb les preguntes i respostes sobre l'ús de la mascareta, cliqueu aquí.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org

Informació facilitada per Foment