Nota ITSS | Devolució de cotitzacions exonerades degudes al no compliment del compromís de manteniment de l'ocupació

Nota informativa de la ITSS sobre la devolució de cotitzacions exonerades degudes al no compliment del compromís de manteniment de l'ocupació prevista en la disposició addicional 6a del Reial Decret Llei 8/2020.

Us adjuntem la circular laboral elaborada per Foment, sobre la nota informativa d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, que té per objecte resoldre diverses consultes formulades relatives al manteniment de les exempcions contemplades en l'Art. 24 del Reial decret llei 8/2020, en el cas de no respectar el compromís de manteniment d'ocupació per part de l'empresa respecte a alguns dels treballadors afectats per l'ERTO, qüestionant-se si escau la devolució les quantitats corresponents a la totalitat dels treballadors afectats per l'ERTO o només de les quotes exonerades corresponents a aquells afiliats que han vist extingida la seva relació laboral abans del període de sis mesos.

» Per accedir a la circular laboral, cliqueu aquí

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org