Mesures especials per a la fabricació de mascaretes quirúrgiques i bates quirúrgiques

Us informem que s’ha publicat l’Ordre SND/326/2020 del Ministeri de Sanitat, pel qual es regula que la fabricació de productes sanitaris necessaris per a fer front a la pandèmia generada pel COVID-19 continuarà requerint la llicència prèvia de funcionament d'instal·lacions establerta en l'article 9 del Reial decret 1591/2009, pel qual es regulen els productes sanitaris, i haurà de complir amb els requisits establerts en aquesta norma.
 

No obstant, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà atorgar, prèvia sol·licitud de l'interessat, una llicència excepcional o una modificació temporal de la llicència existent, després de la valoració en cada cas de les condicions generals de les instal·lacions, el seu sistema de qualitat i documentació del producte fabricat, per a la fabricació dels productes sanitaris necessaris per a la protecció de la salut pública en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en aquest cas mascaretes quirúrgiques i bates quirúrgiques.
 

Podeu consultar el text íntegre de l’ordre aquí.
 

Per consultar els requisits per a la sol·licitud de llicència sanitària prèvia temporal per a fabricants de mascaretes i bates quirúrgiques per al període de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 cliqueu aquí.