Mesures especials per a l'ús de bioetanol i per la fabricació de mascaretes i bates quirúrgiques

El passat 4 d'Abril s'ha publicat en el BOE l'Ordre SND/321/2020, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen mesures especials per a l'ús de bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans en ocasió de les crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta mesura, negociada per Feique i Adelma amb el Ministeri de Sanitat i l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, fins i tot abans de l'adopció de l'Estat d'Alarma ja havia estat concedida per a la fabricació de desinfectants de superfícies, restant la seva aprovació per a hidrogels i Gels Desinfectants.
L'Ordre conté diversos errors respecte a les especificacions del Bioetanol i altres aspectes relacionats amb aplicacions fiscals dels procediments de desnaturalització de l'alcohol, que estan sent esmenats al llarg del dia, per la qual cosa en breu la mateixa serà modificada i corregida. Aquesta mesura permetrà àmpliament proveir al nostre país d'hidrogels i gels desinfectants, atès que Espanya, a través de la companyia Vertex (exfilial d'Abengoa), és el major productor europeu de bioetanol. Així mateix permetrà alliberar etanol i isopropanol per a unes altres usos que es trobaven amb dificultats de proveïment i per als quals el bioetanol no és una solució tècnicament adequada.

A més, us informem que s’ha publicat l’Ordre SND/326/2020 del Ministeri de Sanitat, pel qual es regula que la fabricació de productes sanitaris necessaris per a fer front a la pandèmia generada pel COVID-19 continuarà requerint la llicència prèvia de funcionament d'instal·lacions establerta en l'article 9 del Reial decret 1591/2009, pel qual es regulen els productes sanitaris, i haurà de complir amb els requisits establerts en aquesta norma.

No obstant, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà atorgar, prèvia sol·licitud de l'interessat, una llicència excepcional o una modificació temporal de la llicència existent, després de la valoració en cada cas de les condicions generals de les instal·lacions, el seu sistema de qualitat i documentació del producte fabricat, per a la fabricació dels productes sanitaris necessaris per a la protecció de la salut pública en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en aquest cas mascaretes quirúrgiques i bates quirúrgiques.
 

Podeu consultar el text íntegre de l’ordre aquí.
 

Per consultar els requisits per a la sol·licitud de llicència sanitària prèvia temporal per a fabricants de mascaretes i bates quirúrgiques per al període de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 cliqueu aquí.