Manifestacions d'Interès | Programa d'Impuls de projectes tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial

Anunci públic de presentació de Manifestacions d'Interès (MDI) que aspiren a dur a terme projectes dins del Programa d'Impuls de projectes tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial.

El passat 21 de juliol, en resposta a aquesta situació excepcional, es va aconseguir un històric acord en el Consell Europeu sobre un nou Fons de Recuperació, que permetrà a Espanya mobilitzar un volum d'inversió sense precedents en els pròxims anys. El Fons de Recuperació permetrà, no sols la superació de la crisi i la recuperació de l'ocupació, sinó que facilitarà la modernització de la nostra economia, perquè aquesta recuperació sigui verda, digital, inclusiva i social. Es posaran en marxa transformacions i reformes estructurals dirigides a la transició cap a una economia i societat climàticament neutres, sostenibles, circulars, respectuoses amb els límits imposats pel medi natural i eficients en l'ús de recursos.

D'altra banda, la Unió Europea en la seva Estratègia de política industrial de 10/03/2020 estableix que s'ha d'examinar detingudament les oportunitats i els reptes que es presenten als ecosistemes industrials. Aquests ecosistemes engloben a totes les parts que operen en una cadena de valor: des de les empreses emergents més petites fins a les companyies més grans, des del món acadèmic fins al personal investigador i des dels prestadors de serveis fins als proveïdors, i cadascun d'ells amb les seves pròpies característiques. El mateix document de treball de preparació del Pla de Recuperació, estableix la necessitat de fer un enfocament per ecosistema i analitza les necessitats d'inversió de 14 ecosistemes industrials.

En aquest context, el passat 7 d'octubre el Govern va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Es tracta d'un projecte de país, que traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, per a la reconstrucció econòmica sòlida, inclusiva i resilient després de la crisi de la COVID, i per a respondre als reptes de la dècada vinent.

» Per a més informació accedeix al web del  Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org