Llistat de materials per a la fabricació de mascaretes higièniques

Materials que sota les especificacions i criteris de protecció aprovats pel Ministeri de Sanitat, presenten la seva idoneïtat i ja han estat validats per a la fabricació de mascaretes higièniques seguint les especificacions publicades per AENOR UNE 0064. Part-1 i part-2 i UNE 0065.

Aquestes especificacions tenen com a objectiu proporcionar requisits que permetin una fabricació i comercialització segura i avalada de mascaretes que garanteixen uns requisits mínims acceptables pel Ministeri de Sanitat perquè puguin ser utilitzades en aquest escenari actual per tal que aquestes complementin els efectes de barrera i les regles socials relacionades amb el distanciament entre persones, servint com a element de barrera a la propagació de virus, en relació als dos tipus de mascaretes higièniques per a ús preventiu de l'COVID-19 per a la població sana.

Podeu consultar el llistat de materials que ha publicat el Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme.

Més informació.