Les empreses de transport autoritzades ja poden recollir les mascaretes assignades pel Ministeri

La Resolució del 2 d'abril de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre per la que es dicten les instruccions per a la distribució de les mascaretes en l'àmbit del transport terrestre, estableix que les empreses amb autorització d'àmbit nacional o autonòmic per realitzar transport públic per carretera de viatgers o de mercaderies ja poden recollir les mascaretes assignades a les oficines de Correus.

Les mascaretes s'han repartit a les oficines de Correus en funció de la direcció postal que consti al Registre d'Empreses i Activitats de Transport (REAT).

Per la recollida de les mascaretes s'haurà de presentar la següent documentació:

  • Titulars autònoms: DNI o equivalent
  • Titulars persones jurídiques: DNI o equivalent i acreditació de representació vàlida de l'empresa. 

Podeu consultar el llistat aquí