La venda de roses i llibres només es pot fer a distància

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19, en el seu article 10.1, decreta la suspensió de l’obertura al públic dels locals i dels establiments de comerç minorista, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, farmacèutics, sanitaris, centres o oficines veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili.

Així mateix, en el punt 2 de l’esmentat article, s’estableix que els consumidors només podran romandre en els establiments comercials que estigui permesa l’obertura, el temps estrictament necessari per a que els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat.
 

Com es desprèn dels esmentats articles, les plantes i els llibres no estan inclosos com establiments exceptuats de la suspensió d’obertura al públic. Per tant, NO està permesa la venda directa de roses i llibres en cap establiment de venda al públic, SI està permesa la venda a distància.
 

Conseqüentment, en la celebració de la Diada de Sant Jordi, la venda de roses i llibres, només es podrà fer per internet, telefònicament o per correspondència.
Podeu consultar la nota informativa de la Generalitat aquí.