L'Institut Català de la Salut demana ajut per transportar material sanitari des de la Duana

L'Institut Català de la Salut, l'ICS, ha contactat amb el Gremi de Transports i Logística de Catalunya per demanar ajut per a transportar material sanitari des de la Duana de l'Aeroport de Barcelona fins al seu operador logístic a Sant Sadurní d'Anoia (Logaritme Serveis Logístics AIE).

L'Institut Català de la Salut, donades les circumstàncies actuals d’emergència sanitària per la COVID 19, està gestionant les importacions de material sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per més informació sobre aquesta proposta cliqueu aquí.