Instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers