Instrucció que estableix els criteris i el procediment sobre determinats tràmits vinculats als ERTOs

Us enllacem una Instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual s’estableixen els criteris i el procediment sobre determinats tràmits vinculats als ERTOs siguin de suspensió de contractes o de reducció de jornada.

La Instrucció determina els procediments per a:

  • Renunciar a l’ERTO per causa de força major.
  • Afectar, modificar l’afectació o desafectar persones treballadores, però mantenint l’ERTO.
  • O bé, desistir de la seva sol·licitud.

Per consultar el text íntegre de la instrucció cliqueu aquí.

Esperem que la informació us resulti útil.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org