Instrucció del Ministeri de Justícia sobre la suspensió de terminis administratius

Us adjuntem la Instrucció 2/2020, de 23 de març, sobre criteris per a l'aplicació de les normes aprovades a conseqüència de l'estat d'alarma en relació amb els terminis administratius.

Veure document.