Instrucció 29/2020, de 22 de novembre, sobre el procediment a seguir en matèria d’expedients temporals de regulació d’ocupació

Us enllacem la Instrucció 29/2020, de 22 de novembre, de la Secretaria General sobre el procediment a seguir en matèria d’expedients temporals de regulació d’ocupació vinculats a modificacions normatives en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19.

Per tant, aquelles empreses o entitats que hagin vist impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres, a conseqüència de restriccions o mesures de contenció sanitària, i que ara puguin reprendre parcialment l'activitat a conseqüència de la nova Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, abans esmentada, només hauran d'omplir el formulari de sol·licitud d'expedient de regulació temporal d'ocupació de força major per causa de limitació de l'activitat mitjançant l'enllaç que s'adjunta a la instrucció.

» Instrucció 29/2020

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org