Informe | Baixes en el cobrament de la prestació vinculada a ERTOs i altres incidències de cobrament