Informació financera fiscal - Mesures financeres per aplaçament dels deutes tributaris

Dins del marc de les mesures aprovades pel Govern per intentar mitigar el impacte econòmic ocasionat pel Covid-19, tots els deutes tributaris per impostos que s’hagin de presentar a partir d’avui i fins el proper 30 de maig es podran aplaçar sense garanties en les següents condicions:
· Que els deutes no superin els 30.000 euros.
· Que l’empresa hagi tingut en el 2019 un volum d’operacions inferior a 6.010.121,04 euros.
· Es podrà aplaçar qualsevol impost, inclòs les retencions de IRPF, les declaracions de IVA i els pagaments a compte del Impost sobre Societats.
Els terminis de l’aplaçament seran:
· Aplaçament de sis mesos amb pagaments mensuals.
· No es meritaran interessos durant els primers tres mesos de l’aplaçament.

Per altra banda s’han aprovat dues mesures financeres més en temes més específics com son:

· Possibilitat d’aplaçar terminis en préstecs ja concedits a empreses per part de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
· Accés a línies preferents de finançament per aquelles empreses i/o autònoms que estiguin enquadrats en alguns dels següents CNAE:

CODI CNAE2009 / TITOL CNAE 2009

493 Un altre transport terrestre de passatgers
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
4932 Transport per taxi
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p

511 Transport aeri de passatgers
5110 Transport aeri de passatgers

5221 Activitats annexes al transport terrestre
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors
5223 Activitats annexes al transport aeri

551 Hotels i allotjaments similars
5510 Hotels i allotjaments similars

552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estança
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estança

559 Altres allotjaments
5590 Altres allotjaments

56 Serveis de menjars i begudes
561 Restaurants i llocs de menjar
5610 Restaurants i llocs de menjar
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
5629 Altres serveis de menjar

7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers
7721 Lloguer d’articles d’oci i esports

7911 Activitats de les agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics

799 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests

855 Una altra educació

91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals

9004 Gestió de sales d’espectacles

9102 Activitats de museus
9103 Gestió de llocs i edificis històrics

9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics
9329 Activitats recreatives i entreteniment

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org
FES LA TEVA CONSULTA A L'EQUIP D'EXPERTS EN: