Informació econòmica | Indicadors de Confiança Empresarial del primer trimestre de 2021 a Catalunya i Espanya

Us fem arribar la circular de Fepime Catalunya sobre els Indicadors de Confiança Empresarial del primer trimestre de 2021 a Catalunya i Espanya.

Es destaca que l’Índex de confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH) ha tingut una variació trimestral positiva del 5% a Catalunya i del 3,6% al conjunt de l’Estat. Les variacions anuals continuen sent negatives, superant el -16% en tots dos territoris. Pel que fa al saldo de les expectatives sobre l’evolució de l’ocupació en el primer trimestre de l’any, també presenten valors negatius en tot el teixit empresarial, arribant als -14,5 punts en les microempreses, i als 10, 6 i 10,8 punts en les petites empreses i les empreses de més de 50 ocupats respectivament.

» Per descarragar-vos la circular, cliqueu aquí