Informació ciutadania - L'assegurança de l'automòbil et protegeix també durant l'estat d'alarma. Tant l'assegurança a tercers com el de tot risc.

L'Associació catalana de corredors i corredories d'assegurances ha  conegut que per xarxes socials corren missatges que assenyalen que durant l’Estat d’Alarma les asseguradores "no es fan responsables de cobrir els accidents de trànsit emparats per la pòlissa de responsabilitat civil del vehicle, llevat que es demostri que el motiu del desplaçament estava autoritzat segons el RD 463/2020”.
 

Doncs bé, volem fer conèixer als assegurats que això no és cert, el Reial Decret 463/2020 no estableix cap regulació en aquest sentit i, per tant, res no canvia respecte a la situació legal anterior a l’estat d’alarma quant a les cobertures de responsabilitat civil davant tercers ni per danys propis. L’obligació de confinament té el seu propi règim sancionador, que no té relació amb les obligacions pròpies de la Llei de Contracte d’Assegurança.
 

Des de l'Associació catalana de corredors i corredories d'assegurances instem als nostres corredors i corredories associades, a fer-nos arribar qualsevol cas que pugui representar un atropellament dels drets dels assegurats a causa de l’estat d’alarma, tot i que estem segurs que no es produiran amb cap asseguradora de les que operen amb mediadors.

FES LES TEVES CONSULTES A: