INDÚSTRIA DEL PLÀSTIC: Crisi Coronavirus: Actualització d'informació important

A continuació us detallem aquells assumptes més rellevants de les últimes hores:

1. Informe d'EuPC sobre l'impacte Covid19 en la indústria de la transformació de plàstics. 

Us fem arribar l'informe de l'estudi d'impacte EuPC Covid19 que EuPC va enviar ahir a la Comissió de la UE. Aquest informe s'ha elaborat sobre la base de les contestacions a una enquesta que us vam proposar fa uns dies i que alguns de vosaltres ens heu fet arribar i que han estat tingudes en compte. Us a agraïm molt les contribucions rebudes. Esperem que aquest informe ajudi a avaluar l'impacte que el virus té en la nostra indústria i com hauríem d'intentar recuperar-nos d'ell en els pròxims mesos o anys.

2. La crisi del coronavirus impacta en la probabilitat d'impagament de 760.000 empreses.

Segons Iberinform (Crèdit i Caució), el canvi accelerat d'escenari econòmic està provocant una deterioració progressiva de la capacitat de pagament de gran part del teixit empresarial. L'ajust realitzat pels analistes de Iberinform, que projecta l'impacte d'una recessió de l'economia espanyola en el comportament empresarial, ha generat canvis en els ràtings i les opinions de crèdit de 760.000 empreses.

Per a realitzar el reajustament, l'equip d'analistes i experts en models predictius de Iberinform han tingut en compte les estimacions més conservadores en les forquetes de caiguda del PIB difoses per organismes internacionals i institucions d'inversió, la correlació entre creixement i risc de crèdit de crisis passades i els impactes diferencials d'aquesta crisi en determinats sectors d'activitat. D'acord amb les seves estimacions almenys el 18% del teixit empresarial a Espanya es troba en màxim o elevat risc d'impagament i un 21% addicional presenta risc moderat.

Només el 61% del teixit empresarial afronta amb garanties l'actual escenari i manté valors que permeten considerar el seu risc de crèdit baix o mínim.