Guia visual per a la tramitació de la sol·licitud col·lectiva.

Us adjuntem el document que hem rebut del Consell General de Graduats Socials d'Espanya, enviada pel director general del SEPE relativa a la mesura extraordinària de prestació per desocupació per a treballadors afectats per un procediment de suspensió de contracte o reducció de jornada a causa del COVID-19: