Guia de mesures preventives enfront del COVID-19 elaborada per CEOE

Guia de mesures preventives enfront del COVID-19 elaborada per CEOE.
Aquest document es configura com a Annex a la Guia pràctica d'aplicació de mesures laborals i de Seguretat Social, en la qual s'aborden les mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. 
 

La present Guia aborda exclusivament les mesures preventives enfront del COVID-19 a fi de facilitar la seva aplicació per les empreses, sense reflectir cap valoració.