Gestió internacional del vostre negoci | Guia de bones pràctiques

“Tenir presència internacional per a les Pimes Catalanes serà fonamental en els propers anys”
 

El context internacional s’està fent cada vegada més complex. I no ens referim només a la incertesa causada per l’actual crisi sanitària, que també, sinó a la cada vegada més manifesta tendència proteccionista dels mercats internacionals i la inestabilitat política de molts països que, a partir d’ara, es veurà agreujada amb la crisi econòmica que en major o menor mesura afectarà de forma generalitzada.

Els canvis probablement no es percebin de cop, però assistirem de forma progressiva (ja ho vàrem començar a veure abans de la crisi sanitària), a un increment de les exigències regulatòries de tot tipus, emparades sobre la necessitat de protegir la salut i seguretat de les persones, combatre l’evasió fiscal, prevenir el canvi climàtic, combatre la ciber - delinqüència, restringir la transferència de tecnologies sensibles, protegir la sobirania tecnològica etc. que es traduiran en més complexitat a l’hora de gestionar les operacions i es comportaran com a barreres encobertes.

Sembla clar també que les restriccions de mobilitat que hem patit arran de la Covid-19 ens ha permès experimentar a tots plegats una nova manera de relacionar-nos, pel canal on-line, que els experts apunten que ha vingut per a quedar-s’hi, no només per les restriccions que es puguin anar mantenint, sinó també perquè moltes empreses l’adoptaran com una forma de minimitzar costos i optimitzar recursos, especialment, pel que fa als viatges internacionals. I més encara en l’entorn de recessió econòmica que s’albira. Això pot accelerar el procés de canvi en la forma de fer negocis internacionals? Probablement sigui així. I cal també estar preparats en aquest aspecte.

Per tant la pregunta que caldria fer no és tant si hi hauran canvis en la forma d’afrontar la internacionalització dels nostres negocis, perquè això ja era un fet abans de la crisi sanitària, si no en com ens hem de preparar per mantenir-nos i assolir noves quotes de mercat.

Realment els plans de promoció internacional tal i com han estat concebuts fins ara seguiran sent un fórmula vàlida?

Serà suficient fer pivotar tota l’activitat internacional de l’empresa en el departament exportació o en els exports managers com fins ara? Las fórmules clàssiques per conèixer els mercats ens seran d’alguna utilitat, quan ens enfrontem a competidors que gestionen la informació amb tecnologia big-data i amb eines de prospecció digital i social media?

Les preguntes òbviament són retòriques, ja que la resposta cau pel seu propi pes.

Però si som un PIME pot ser que davant d’aquesta complexitat estiguem convençuts que no tenim més remei seguir tirant com es pugui per manca de recursos, per manca de coneixement o per manca de visió.

Però el que seria més greu, encara, és que fos per manca de consciència d’on estem i cap a on anem, perquè llavors voldria dir que patim del síndrome de la granota bullida, que descriu el fenomen que succeeix quan davant d'un problema en el que les conseqüències es veuen a llarg termini, la manca de consciència fa que no actuem o ho fem massa tard.

La internacionalització serà clau per a la recuperació en la fase Post-Covid, però cal introduir bones pràctiques que considerem imprescindibles per a la bona gestió de la vostra activitat internacional.

1. Assegurar la inversió: Aprendre a valorar el risc polític abans d’invertir temps i recursos en un nou mercat.

2. Disminuir el risc: Ocupar-se d’assegurar preventivament l’operativa internacional mitjançant contractes que compleixin amb les noves formes de distribució comercial, regulacions internacionals, etc...

3. Evitar sancions: A partir d’ara serà vital garantir el control sobre l’origen de les mercaderies degut a una major pressió internacional dels controls duaners en aquesta matèria.

4. Garantir el compliment: Utilitzar nous instruments que garanteixin el cobrament i compliment dels contractes.

5. Noves competències digitals: Desenvolupar dins l’empresa eines digitals per a la gestió internacional, així com, la prospecció digital en els mercats internacionals.

6. Nous canals digitals: Desenvolupar la capacitat empresarial de vendre a través dels mercats electrònics o Market Places.

 

Si necessites assessorament en algun d’aquests aspectes estem a la teva disposició.

Assessorament en Comerç Exterior | Asun Cirera | comercexterior@cecot.org