GENCAT: Informe d'ERTOS

Us ferm arribar l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informant que, fins ara, s’han presentat a Catalunya 96.148 expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecten un total de 707.164 persones treballadores.
Els ERTO per força major representen el 93,9% dels presentats, i afecten el 85,4% de les persones treballadores.
També podeu consultar l’afectació dels ERTOs per municipis.