Extensió dels terminis de Línies Avals

Us informem que ICO  ha comunicat a les entitats financeres la posada en marxa de l'ampliació del termini i del període de carència de les operacions avalades a través de la Línia Avals Liquiditat, els bancs estan desenvolupant internament el procediment i esperem que en les pròximes setmanes ja es pugui sol·licitar a través de la xarxa d'oficines.

El termini de venciment dels avals s'estendrà per un període màxim de tres anys, sempre que el total de l'operació avalada no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l'operació.

Així mateix es podrà sol·licitar l'ampliació del termini de manca en l'amortització del principal de l'operació de finançament avalat en un màxim de dotze mesos addicionals, sempre que el termini total de manca, tenint en compte el termini inicial no superi els 24 mesos.

Podran acollir-se a aquesta ampliació les operacions de finançament formalitzades abans del 18 de novembre de 2020 i avalades per l'Estat a l'empara del Reial decret llei 8/2020. L'ampliació podrà sol·licitar-se fins al 15 de maig de 2021.

Podeu consultar informació sobre aquest tema en el següent enllaç.

També podrà sol·licitar-se l'ampliació del termini de manca d'amortització de les operacions avalades a través de la Línia avalis Inversió (Reial decret llei 25/2020) formalitzades abans del 18 de novembre, en un màxim de dotze mesos addicionals, sempre que el termini total de manca, tenint en compte el termini inicial no superi els 24 mesos.

Igualment, us comuniquem que s'ha ampliat el termini de sol·licitud de les Línies Avals Liquiditat i Avals Inversió fins a l'1 de juny de 2021. En el següent enllaç podeu consultar les condicions de les Línies d'Avals.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org